Voor dat u lid wordt kunt u een aantal avonden vrijblijvend komen kennismaken.
Kort verslag van de Algemene Jaarvergadering op 4 september 2017 In de jaarvergadering werd gekeken naar het afgelopen speelseizoen 2016-2017. Er is met veel  ijver geschaakt. Ook speelde de club met veel plezier extern tegen andere clubs in de regio. Het Persoonlijk clubkampioenschap komt toe aan de heer  L. van de Groep. Voor het Snelschaken werd na drie avonden zeer intensief spelen de heer L. van de Groep eveneens  de winnaar. Hij ontvangt de beide bekers uit handen van de penningmeester. De heer Th. Meij won dit jaar de Cozijnsenbokaal die hem wordt  overhandigd door de heer J. Cozijnsen. Het promotieteam heeft het afgelopen jaar het schaken gepromoot voor de jeugd in de bibliotheek. In samenwerking met de bibliotheek werden er op de woensdagmiddagen schaakevenementen georganiseerd. Er werd door de jeugd met overgave gespeeld. Bij de Koningsdag  gaf onze schaakclub medewerking aan de spelen op twee scholen.   De Nijkerkse Schaakclub heeft 11 leden, nieuwe leden zijn welkom. De speelzaal is in een van de vergaderzalen van de Chr. Ger. Kerk, Meinsstraat 4a.
de heer Th. Meij ( links ) ontvangt de Cozijnsenbokaal uit handen van de heer J. Cozijnsen
De heer L. van de Groep ( links ) ontvangt de beker voor het Persoonlijk kampioenschap van de penningmeester de heer Chr. Pijpers
Home Nijkerkse Schaakclub programma2017-2018 extra activiteiten nieuws lokatie Contact Nijkerkse Schaakclub vanaf 1925
Kom eens een avond schaken, het verplicht tot niets.
Kort verslag van de Algemene Jaarvergadering op 4 september 2017 In de jaarvergadering werd gekeken naar het afgelopen speelseizoen 2016-2017. Er is met veel  ijver geschaakt. Ook speelde de club met veel plezier extern tegen andere clubs in de regio. Het Persoonlijk clubkampioenschap komt toe aan de heer  L. van de Groep. Voor het Snelschaken werd na drie avonden zeer intensief spelen de heer L. van de Groep eveneens  de winnaar. Hij ontvangt de beide bekers uit handen van de penningmeester. De heer Th. Meij won dit jaar de Cozijnsenbokaal die hem wordt  overhandigd door de heer J. Cozijnsen. Het promotieteam heeft het afgelopen jaar het schaken gepromoot voor de jeugd in de bibliotheek. In samenwerking met de bibliotheek werden er op de woensdagmiddagen schaakevenementen georganiseerd. Er werd door de jeugd met overgave gespeeld. Bij de Koningsdag  gaf onze schaakclub medewerking aan de spelen op twee scholen.   De Nijkerkse Schaakclub heeft 11 leden, nieuwe leden zijn welkom. De speelzaal is in een van de vergaderzalen van de Chr. Ger. Kerk, Meinsstraat 4a.
De heer Th. Meij ( links ) krijgt de Cozijnsenbokaal
De heer L. van de Groep ( links ) krijgt de beker voor het Persoonlijk Kampioenschap
nieuws
Navigation Menu Nijkerkse Schaakclub vanaf 1925
U bent welkom bij onze schaakclub
Kort verslag van de Algemene Jaarvergadering op 4 september 2017 In de jaarvergadering werd gekeken naar het afgelopen speelseizoen 2016-2017. Er is met veel  ijver geschaakt. Ook speelde de club met veel plezier extern tegen andere clubs in de regio. Het Persoonlijk clubkampioenschap komt toe aan de heer  L. van de Groep. Voor het Snelschaken werd na drie avonden zeer intensief spelen de heer L. van de Groep eveneens  de winnaar. Hij ontvangt de beide bekers uit handen van de penningmeester. De heer Th. Meij won dit jaar de Cozijnsenbokaal die hem wordt  overhandigd door de heer J. Cozijnsen. Het promotieteam heeft het afgelopen jaar het schaken gepromoot voor de jeugd in de bibliotheek. In samenwerking met de bibliotheek werden er op de woensdagmiddagen schaakevenementen georganiseerd. Er werd door de jeugd met overgave gespeeld. Bij de Koningsdag  gaf onze schaakclub medewerking aan de spelen op twee scholen.   De Nijkerkse Schaakclub heeft 11 leden, nieuwe leden zijn welkom. De speelzaal is in een van de vergaderzalen van de Chr. Ger. Kerk, Meinsstraat 4a.
De heer Th. Meij ( links ) krijgt de Cozijnsenbokaal
De heer L. van de Groep ( links ) krijgt de beker voor het Persoonlijk Kampioenschap